Training Meldcode

Pro6 biedt de training “Meldcode, signaleer, werk samen en positioneer”. Dit is een verdiepende aanvulling op de theoretische basiskennis vanuit de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.  De training wordt gegeven door twee gecertificeerde trainers die werkzaam zijn in het werkveld met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Programma De training heeft een praktische uitwerking […]

Training Complexe Scheiding

De volgende training start op 8 april 2024, je kunt nog aansluiten. Pro6 biedt de 5-daagse training“Complexe Scheidingen” De training wordt gegeven door een gedreven trainer die werkzaam is in het werkveld en meer dan 10 jaar ervaring en betrokkenheid heeft bij gezinnen die te maken hebben met een complexe scheiding. Samen met de deelnemers […]