Home - aanmelding pro6 - WACHTTIJDEN

WACHTTIJD

De wachttijden gaan in op het moment dat de toewijzing van de gemeente bij ons binnen is.Pro6 doet er alles aan om geen wachttijden te hebben. Toch ontkomen we er niet aan en is dit soms wel het geval. De wachttijden zijn indicatief voor alle regio’s.

Wij nemen binnen twee weken na aanmelding via de website contact met u op om een intakegesprek te plannen.

BEHANDELING

Behandeling is gericht op herstel, waarin wij kijken naar de context van de (gezins) problematiek en de oorzaak en gevolgen van de aanwezige problematiek. Bijvoorbeeld door inzet van systeemtherapie, Intensieve Gezins Behandeling (IGB), Sensitief Ouderschap, cognitieve gedragstherapie.
Indicatieve wachttijd na toewijzing gemeente
6 weken

BEGELEIDING

Begeleiding zetten we in om onder andere praktische doelen te bereiken. Dit doen wij bijvoorbeeld door de inzet van pedagogische gezinsbegeleiding, individuele begeleiding en ProSport.
Indicatieve wachttijd na toewijzing gemeente
4 weken

Systeemdiagnostiek

Doel van het systeem onderzoek is om zicht te krijgen op de aard, ernst en oorzaak van de complexe problematiek in het gehele systeem zodat op basis daarvan een advies gegeven kan worden over welke hulp het best passend is.
Indicatieve wachttijd na toewijzing gemeente
8 weken

VIER (Verbinding In Elke Relatie)

Vier is een behandeling voor kinderen met gedragsproblemen, waarbij hun ontwikkeling ernstig bedreigd wordt, uithuisplaatsing overwogen wordt en waarbij er vanuit verbinding gewerkt wordt aan opvoedingsvaardigheden passende bij het gezin incl. 24/7 bereikbaarheidsdienst en indien nodig nazorg.
Indicatieve wachttijd na toewijzing gemeente
4 weken

Hulp bij complexe scheidingen

Complexe scheidingen worden gekenmerkt door grote problemen in de communicatie en samenwerking tussen de ouders voor wat betreft de zorg voor de kinderen. Toewerken naar passend ouderschap kan bijvoorbeeld middels; systemische gezinsbemiddeling, parallel ouderschap, ambulante omgangsbegeleiding en de inzet van een Kindbehartiger.
Indicatieve wachttijd na toewijzing gemeente
16 tot 20 weken