Home - CLIENTENRAAD

Cliëntenraad

In de jeugdhulpverlening gaat het over ouders en jongeren. Dat betekent dat hulp en ondersteuning alleen kunnen slagen als er goed wordt samengewerkt. 

Hierbij gaat het niet alleen om de individuele hulpverlening die wordt vastgelegd in het zorgplan, maar ook om de manier waarop de hulp georganiseerd wordt. Over dat laatste gaat het in de cliëntenraad.

  • De cliëntenraad hoort klachten en wensen. Dit kunnen signalen zijn die zij aan de orde kunnen stellen.
  • De cliëntenraad heeft adviesrecht en instemmingsrecht en kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren.
  • De cliëntenraad let erop dat de zorgaanbieder doet wat hij moet doen en dat hij dit op de juiste manier doet. Dit houdt in de cliënten de zorg krijgen die is afgesproken en aansluit op wat cliënten willen.
  • De cliëntenraad vertaalt wensen en behoeften van mensen die zorg krijgen.

Geïnteresseerd in de cliëntenraad?

Er is nog ruimte over voor één of twee ouders/verzorgers of een jongere vanaf 12 jaar. Wij vragen hiervoor vooral gemotiveerde en enthousiaste ouders/verzorgers, jongere(n).

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan contact op met Cindy de Rijke 06-55000485

Neem gerust contact op met iemand vanuit de cliëntenraad via clientenraadpro6@gmail.com

Dit mailadres wordt door de cliëntenraad beheerd.

 

COR VAN MEER

VOORZITTER

Ik ben Cor van Meer, getrouwd met Fanny en heb een zoon Corentin. In het dagelijks leven ben ik service/onderhoudsmonteur installatietechniek bij Van Dijk Service en Ouderhoud in Made.

Mijn Hobby’s zijn: Zeilen, dansen en waterschouting.

Paul Steijaert

Clientenraad

Eind 2021 ben ik gevraagd voor de cliëntenraad van Pro6. Ik praat en denk graag mee met zaken rond de ondersteuning van en voor mensen, jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Direct contact met de cliënten van Pro6 is daarbij belangrijk. Ik nodig cliënten dan ook van harte uit om hun ervaringen, zowel negatief als positief, met Pro6 met ons te delen, door een signaal aan onze raad te sturen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de hulpverlening, klacht, bereikbaarheid, etc. Met het doel om de dienstverlening van Pro6 te verbeteren. Ik woon in de regio Breda en mijn 2 kinderen (pubers) zijn geregeld bij mij. Vanuit mijn werk bij UWV heb ik best wat ervaring in het begeleiden van mensen met diverse problemen.

NANA OORSCHOT

LID