Specialistische hulp voor kinderen, jongeren, gezin en hun omgeving

voor het hele gezin

Pro6 is een ervaren hulpverleningsorganisatie die specialistische hulp biedt voor het hele gezin. Wij zijn professionals met brede ervaring en expertise in de jeugdhulpverlening. Hierdoor weten wij wat werkt. Onze kracht ligt in het systemisch werken waarbij er aandacht is voor alle betrokkenen, de hulp wordt op maat geboden en onze hulp voeren wij ambulant uit. Er wordt gewerkt daar waar de hulpvraag is: thuis, op school of in de wijk. 

Gespecialiseerde HULP

Pro6 werkt met ervaren systeemtherapeuten, relatietherapeuten, psychologen, orthopedagogen, othopedagoog-generalisten, gz-psychologen, EMDR-therapeut, gezinsbehandelaren, kindbehartigers en ambulant begeleiders. Wij bieden hulp aan jeugdigen tot 18 jaar en het gezin die in hun leven door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen of waarbij de ontwikkeling stagneert.
Pro6 biedt begeleiding en behandeling ter voorkoming van uithuisplaatsing en bij complexe problemen zoals, huiselijk geweld, kind eigen problematiek, systeemproblematiek, complexe scheidingen en opvoedvragen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gedrags- en/of psychische problematiek, hechtings- en traumaproblematiek, veiligheidsrisico’s in de gezinssituatie, scheiding gerelateerde problematiek, sociale problemen of problemen die liggen in de context van het gezin. Samen zoeken wij naar een vorm van behandeling en/of begeleiding die het beste bij jullie huidige situatie aansluit. Bij ons hebben alle betrokkenen inbreng, zodat we gezamenlijk aan de gestelde doelen kunnen werken.

ONZE MISSIE

Pro6 is een organisatie die als doel heeft de toekomst van kinderen, jongeren en het gezin te verbeteren.

ONZE VISIE

Om kinderen, jongeren en het gezin te ondersteunen gaat Pro6 ervan uit dat je altijd het hele systeem betrekt bij de begeleiding, behandeling en hulp bij een complexe scheiding. Pro6 vindt dat hulpverlening altijd maatwerk vraagt en in de omgeving van het kind, de jongere of het gezin moet plaats vinden.

WIJ ZIJN PRO6

Wij zijn een gedreven team van professionals met verschillende opleidingen en achtergronden, maar met een gezamenlijke visie op hulpverlening. Wij willen namelijk op een laagdrempelige manier maatwerk leveren aan kinderen, jongeren, gezin en hun omgeving. Ons team bestaat uit,  ambulant begeleiders, gezinsbehandelaren, systeemtherapeuten, psychologen, GZ-psychologen, orthopedagoog, schema-therapeut en EMDR-therapeut. Zo kunnen wij een compleet en specialistisch aanbod aan hulpverleningsmogelijkheden bieden.

KWALIFICATIES

Alle beroepskrachten van Pro6 zijn geregistreerde professionals in hun vakgebied.
Wij staan geregistreerd bij: 

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing) (EMDR)
 • Wet Toelating Zorgaanbieders (WTZA)
 • Beroepsvereniging Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP)
 • Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO)

Wij zijn aangesloten bij:


 • NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie)
 • Vereniging contextueel werkers
 • VEN (Vereniging EMDR Nederland)
 • Belgische vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling
 • Beroepsorganisatie Kindbehartiger

Wij zijn o.a. getraind in:


 • Brainblocks (ASS)
 • Video Interactie Begeleiding
 • Geweldloos Verzet
 • Rouw en Trauma Behandeling
 • De MASIC methode (Gestructureerd onderzoek naar partnergeweld)
 • Ouderschap-Blijft
 • Complexe scheidingen (o.a. Interactie Academie)
 • NICHD protocol
 • Meldcode Huiselijk Geweld en 
 • Kindermishandling
 • ACT