Home - Werkwijze

Werkwijze pro6

Binnen Pro6 wordt systemisch gewerkt, waarbij er aandacht is voor alle betrokkenen. Er wordt gewerkt daar waar de hulpvraag is: thuis, op school of in de wijk.

Binnen Pro6 wordt er gewerkt met ervaren Orthopegagoog-Generalisten, GZ-psycholoog, systeemtherapeuten, relatietherapeuten, SCHIPbehandelaren, psychologen, orthopedagogen, kindbehartigers, gezinsbehandelaren en ambulant begeleiders vanuit diverse specialisme. Tevens werken wij nauw samen met een psychiater. 

Zo kunnen wij een compleet en specialistisch aanbod aan hulpverleningsmogelijkheden bieden.

SCHAKEL ONS IN

Pro6 kan worden ingeschakeld via: huisarts, kinderarts, gecertificeerde instelling of via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), toegangsteam of wijkteam.

Als verwijzer, jongere of ouder kun je het aanmeldformulier invullen op deze website, wij nemen dan contact met u op en zullen samen bespreken welke stappen al zijn gezet en welke mogelijke vervolgstappen er nog genomen moeten worden om tot een aanmelding te komen.

Wij zijn actief in de regio’s: West-Brabant-Oost (Breda e.o), West-Brabant-West (Roosendaal e.o), Hart-van-Brabant (Tilburg e.o.) en Noord Oost-Brabant (’s Hertogenbosch e.o.)

INTAKEGESPREK

Wanneer u met uw kind(eren) worden aangemeld bij Pro6 dan wordt er binnen twee weken contact met u opgenomen om een intakegesprek in te plannen.

De zorgbemiddelaar (degene die met u het intakegesprek voert) zal eerst samen met u de (gezins-) situatie, de reden van de aanmelding en wat de gevolgen voor uw kind(eren) zijn in kaart brengen. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een eerste inschatting gemaakt welke hulp bij uw (hulp)vragen past.

De zorgbemiddelaar zal dit met u bespreken en samen de doelen voor de hulpverlening formuleren. Na akkoord van u over de in te zetten zorg, dient de zorgbemiddelaar een verzoek in bij de gemeente om de hulp te mogen bieden. Dit proces kan enkele weken in beslag nemen. De gemeente zal de aanvraag in behandeling nemen en daar goedkeuring voor moeten geven.

De gemeenten rekenen voor dit proces ook enkele weken. Nadat de gemeente goedkeuring heeft gegeven krijgt Pro6 een toewijzing binnen. Zodra de toewijzing binnen is kunnen we snel van start met de daadwerkelijke hulp. 

Download onze brochure