HOME - Nieuws

Brain Blocks door Pim Kersemaekers (gezinsbehandelaar & psycholoog)

Binnen Pro6 zet ik regelmatig de interventie Brain Blocks in wanneer kinderen/jongeren problemen ervaren in relatie tot zichzelf en/of anderen. Brain Blocks is een middel dat erop is gericht om hun sociaal en emotioneel functioneren te verbeteren. Kinderen/jongeren leggen met behulp van het (spel)materiaal uit aan hun omgeving hoe zij ervaren dat hun brein werkt. Hierbij is het uitgangspunt dat het kind/de jongere zelf het beste weet wat hij/zij ervaart
(dus hun eigen ervaring staat centraal). Als behandelaar die geschoold is in de toepassing van Brain Blocks, kijk ik welke stapjes er nodig zijn om wellicht tot meer inzicht en vaardigheden te komen. Dit kan dus zowel ouders als kind betreffen.

In eerste instantie is Brain Blocks ontwikkeld als middel om kinderen ‘les’ en inzicht (psycho-educatie) te geven over autisme. Het werd echter duidelijk dat Brain Blocks veel breder inzetbaar is dan dat, omdat kinderen/jongeren met hun Brain Blocks-beelden duidelijkheid scheppen over de relatie tot zichzelf en anderen. Brain Blocks biedt inzicht in hun ontwikkeling en biedt de mogelijkheid om tot reflectie op hun eigen functioneren te komen. Kinderen/jongeren leren zo om oorzaak en gevolg binnen de interactie met anderen te doorzien en kunnen werken aan belemmerende overtuigingen. Het wel/niet hebben van een diagnose speelt hierbij dus geen rol meer! Mijn ervaring is dat de Brain Blocks-beelden de onderlinge communicatie in een systeem vaak verbetert, en ruimte creëert voor meer onderling begrip.

DEEL DIT BERICHT

GERELATEERD

Brain Blocks door Pim Kersemaekers (gezinsbehandelaar & psycholoog)