HOME - Nieuws

Verbinding In Elke Relatie (VIER)

Verbinding In Elke Relatie (VIER)

Het intensieve behandeltraject van Pro6 loopt op volle toeren. Twee á drie keer per week zijn VIERbehandelaren in hetzelfde gezin te vinden. De hulpvragen binnen VIER zijn divers, maar in alle gezinnen zijn er zorgen over de ontwikkeling van het kind, vaak is er sprake van machteloosheid bij ouders. De VIERbehandelaar staat zoveel als mogelijk naast ouders, om die reden biedt Pro6 ook een bereikbaarheidsdienst aan gezinnen met de methodiek VIER. Op deze wijze kunnen ouders en jeugdigen 24/7 gebruik maken van ondersteuning op voor hen lastige momenten.

Laatst werd ik gebeld door een ouder wiens zoon van huis was weggelopen. Er was thuis een discussie ontstaan en emoties liepen hoog op. In gesprek merkte ik dat het delen van het verhaal voor deze ouder hielp om te zakken in eigen emotie. Vervolgens hebben we samen de stappen doorlopen van het eerder gemaakte wegloopplan. Weglopen hielp deze jongen zelf ook om even uit de situatie te zijn en weer rustig te worden. Beide ouders hebben de jongen een bericht gestuurd met hun zorgen en de wens dat de jongen weer veilig thuis komt. Vervolgens liet deze jongen weten dat het goed met hem gaat en was hij gelukkig na een uurtje weer thuis.

In de meeste gezinnen wordt er ook een VIERbegeleider ingezet, individuele begeleiding voor het kind. De VIERbegeleider en VIERbehandelaren werken nauw samen. Bij de VIERbegeleider kan het kind werken aan eigen doelen, maar wordt ook gewerkt aan een verbeterde communicatie tussen ouders en kind. De VIERbehandelaar doet dat aan de kant van ouders en zo wordt dit samen gebracht. Bij het werken met de VIER methodiek, werken wij vanuit een vaste cyclus bij het aanpakken van problematiek. Informatie wordt verzamelt en geanalyseerd, waarna samen met het gezin plannen worden gemaakt om te komen tot een gewenste situatie. Zo’n analyse geeft inzicht in het gedrag van het kind, maar ook in de reactie van ouders, waarbij het gezin vaak in een patroon komt en het lastig kan zijn om dit te doorbreken. Het uitgangspunt is dan ook dat helemaal helder moet zijn hoe een situatie in elkaar steekt. Vervolgens wordt er ingezet wat nodig is. Deze werkwijze maakt dat er bij VIER altijd sprake is van maatwerk.

Lorenzo ten Berge (VIERbehandelaar, Pro6)

 

DEEL DIT BERICHT

GERELATEERD

Verbinding In Elke Relatie (VIER)