HOME - Nieuws

“You”, een behandeling voor pesten

“You”, een behandeling voor pesten
Pro6 heeft een behandeling ontwikkeld voor kinderen die gepest worden. Dit is, zoals je van Pro6 gewend bent, een systemisch behandeling, waarbij alle systemen waar het kind zich in bevindt, betrokken worden.

De aandacht welke de behandeling You hieraan geeft is een unieke handreiking om te leren omgaan met pesten of gepest worden. You is een behandeling waarin we de last van het pestgedrag bij uw zoon/dochter signaleren en bespreekbaar maken met als doel om de deze patronen te doorbreken en om het veiligheidsgevoel van uw zoon/dochter te vergroten. In deze behandeling spelen eigen (pest)ervaringen van de behandelaar een grote rol waardoor uw zoon/dochter zich gehoord en gezien zal voelen. Vanuit deze behandelrelatie komen we tot erkenning en positieve verandering.

Waarom is deze behandeling nodig?
Pesten kan grote gevolgen hebben in het leven. Pesten is een vorm van verbaal, soms fysiek, psychisch geweld. De gevolgen voor het slachtoffer kunnen ernstig zijn.

Gevolgen van het pesten in het systeem
Niet alleen heeft pesten gevolgen voor het individu, ook heeft gepest worden invloed op het systeem: relaties met leeftijdsgenoten lopen niet lekker, maar ook de relatie met ouders, broer(s) en zus(sen) wordt beïnvloed. Ouders hebben bijvoorbeeld grote zorgen of voelen zich schuldig omdat ze niks kunnen doen.

Welke methodieken worden ingezet
– Benutten van ervaringsdeskundigheid vanuit behandelaar.
– Vergroten van de sociale vaardigheden.
– Benutten van uitgebreide gedragsanalyses
– Benutten van oplossingsgericht werken.
– Systemische aanpak middels de JIM aanpak.
– Benutten van informeel netwerk (gezinsleden, informeel netwerk en andere ouders van gepeste kinderen)
– Benutten van formeel netwerk (school, hobby- en/of sportvereniging)
– Benutten van emotieregulatie.

Doel van de behandeling
Het doel van deze behandeling is dat het kind minder gepest wordt en/of er beter mee om kan gaan en/of beter in zijn of haar vel zit.

You is een behandelmethode waarbij uw kind/jongere erkenning krijgt en herkenning voelt vanuit de behandelaar en behandeling zoals hierboven beschreven. Vanuit ‘gehoord en gezien’ worden vergroten we zijn veiligheidsgevoel, sociale interactie en het zelfvertrouwen.

DEEL DIT BERICHT

GERELATEERD

“You”, een behandeling voor pesten