“Het therapeutisch proces is een zoektocht die je samen aflegt”

Ontwikkelingspsycholoog, specialist in rouw en trauma, EMDR-behandelaar, systeemtherapeut en werkbegeleider. Het is een mond vol, de expertises die Anneleen Mol meeneemt naar en toepast in haar werk. ‘Het mooiste aan mijn werk is dat ik ertoe doe voor een ander.’ “Ik zie het therapeutisch proces als een zoektocht die je samen aflegt. Waarin je samen […]

Sensitief ouderschap geeft ons echt de kans om ouders te versterken.

Wat als ouders vastlopen in de vroege ontwikkeling van hun kind? Gz-psycholoog en systeemtherapeut Mariël Rosmalen zette samen met collega Ingrid van Dongen de module sensitief ouderschap op binnen Pro6. ‘Zo kunnen wij scheefgroei minimaliseren of voorkomen.‘“Als een verwijzer risico’s ziet op scheefgroei in de ouder-kindrelatie, dan is de module sensitief ouderschap van Pro6 passend […]

‘Alleen het gedrag behandelen heeft geen enkele zin’

Waarom regiebehandelaar en orthopedagoog-generalist Liselot Nuytinck in januari koos om bij Pro6 te gaan werken? Omdat ze écht van waarde wil zijn voor de cliënten. Niet op afstand, maar dichtbij. Niet alleen in tijden van crises, maar eerder en langdurig. Juist om die crises te voorkomen. ‘Kinderen verrassen mij iedere keer weer.’ “Ik wilde dichterbij […]

Basis Thuis

Basis Thuis Door PRO6 en Almata Dit verbeterinitiatief krijgt subsidie om te leren van de eerste ervaringen Intensieve ambulante systemische hulp om een residentiele opname zo kort mogelijk te houden door een gecombineerd hulpaanbod aan het gezin. Basis Thuis combineert de systeemgerichte VIER-aanpak van Pro6 met een 6 tot 8 weken durende opname van de […]

Begeleiding en behandeling bij Pro6 (samen in een traject)

Tijdens mijn laatste contact en afrondende gesprek op een school in Tilburg met de 14-jarige jongen die ik ongeveer een jaar mocht begeleiden vroeg de coördinator iedereen wat te willen drinken.Bij terugkomst gaf hij mij een beker met daarop de tekst ‘’beste coach’’. Geraakt was ik door de woorden die hij er vervolgens aan gaf […]

Verbinding In Elke Relatie (VIER)

Verbinding In Elke Relatie (VIER) Het intensieve behandeltraject van Pro6 loopt op volle toeren. Twee á drie keer per week zijn VIERbehandelaren in hetzelfde gezin te vinden. De hulpvragen binnen VIER zijn divers, maar in alle gezinnen zijn er zorgen over de ontwikkeling van het kind, vaak is er sprake van machteloosheid bij ouders. De […]

De Internationale Dag van de Jeugd

Op 12 augustus is de Internationale Dag van de Jeugd. Deze dag is bedoeld om jeugdigen bewust te maken van de uitdagingen en kansen die op hun pad komen en om hun rechten en deelname in de maatschappij te bevorderen. Elk jaar wordt een ander thema aangekaart, met in 2023 het thema ‘Groene vaardigheden’. Er […]

Heerlijk zomervakantie! Of toch niet?

Heerlijk zomervakantie! Of toch niet? Sommige kinderen vinden het lastig omgaan met zoveel vrije tijd. Een schooldag geeft vaak een heel duidelijke structuur. Kinderen weten wat van hen wordt verwacht. De wekker gaat; jezelf wassen, aankleden, tanden poetsen, ontbijten, tas inpakken en dan naar school toe. Op dinsdag is de gymles en altijd na rekenen komt […]

Impact van intergenerationele overdracht in een gezin!

Intergenerationele overdracht: het doorgeven van bepaalde eigenschappen of gezinssituaties van ouders op hun kind(eren). Binnen Pro6 komen we in gezinnen met complexe problematiek. Wij vinden het belangrijk dit systemisch te benaderen. Vanuit het oogpunt van intergenerationele overdracht bekeken, is dit belangrijk omdat ouders handelen vanuit hun eigen achtergrond. Wanneer hierbij sprake is geweest van (huiselijk) […]